Company

ES LĪDZFINANSĒJUMS

AS “Hanzas Maiznīcas” 2017. gada 20.decembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Kompleksi risinājumi A/S “Hanzas Maiznīcas” ražotnes energoefektivitātes paaugstināšanai” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/17/A/017 īstenošanu.

Projekta mērķis – īstenojot 7 energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē Pildas ielā 10, Rīgā, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares uzņēmumā.

Projektu plānots īstenot 10 mēneša laikā, līdz 2018.gada oktobrim.

Publikācija#2

AS “Hanzas maiznīcas” projekta „Kompleksi risinājumi AS “Hanzas maiznīcas” ražotnes energoefektivitātes paaugstināšanai” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/17/A/017 ietvaros īstenoti 5 no 7 energoefektivitātes pasākumiem:

(1) Veikta tvaika sistēmas cauruļvadu siltināšana;

(2) Veikta mīklas dalītāja automatizācija, uzlabošana;

(3) Izveidota klimata sistēma 2. un 6. līnijas raudzēšanai;

(4) Veikta divpakāpju lādētāja optimizācija, uzlabošana;

(5) Veikta ventilācijas optimizēšana ar programmatūru.

Projektu plānots īstenot 10 mēneša laikā, līdz 2018.gada oktobrim.

Publikācija#3

AS “Hanzas maiznīcas” projekta „Kompleksi risinājumi AS “Hanzas maiznīcas” ražotnes energoefektivitātes paaugstināšanai” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/17/A/017 īstenošana tuvojas noslēgumam. Projekta ietvaros saņemts pirmais Kohēzijas fonda atbalsta maksājums. Finansējuma saņēmēja ražotnē Pildas ielā 10, Rīgā tiek īstenota pēdējā projekta aktivitāte – pakotāja (Hartmann GBK220 / S30) darbības uzlabošana.

Projektu tiks īstenots ar viena mēneša nobīdi no plāna, līdz 2018.gada 20.oktobrim.

 

ES lidzfinansejums