Paldies!
Esi veiksmīgi reģistrējies.

LAI PIEDALĪTOS LOTERIJĀ, REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMA ČEKU:

Preču loterijas „Pērc Tosté un laimē!” noteikumi

1. „Pērc Tosté un laimē!” ir preču loterija, kura notiek no 2017. gada 03. oktobra līdz 2017. gada 29. novembrim un kuru organizē A/S „Hanzas Maiznīcas”, reģistrācijas Nr. 40003017691, turpmāk – Loterija.

2. Loterijas preču ražotājs un izplatītājs ir A/S „Hanzas Maiznīcas”, reģistrācijas Nr. 40003017691, juridiskā adrese: Pildas iela 10, Rīga, LV-1035, Latvija, turpmāk – Izplatītāji.

3. Akcijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Akcijas preces.

4. Loterijas norises sākuma datums ir 2017. gada 03. oktobris. Loterijas norises beigu datums ir 2017. gada 29. novembris.

4.1. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2017. gada 03. oktobra plkst. 00.00.01 līdz 2017. gada 27. novembrim plkst. 23.59.59. Reģistrācija, kura veikta saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu pirms vai pēc šī laika, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs.

5. Laimestu fonds:

Laimests Skaits Vienas balvas vērtība, EUR ar PVN Kopējā vērtība, EUR ar PVN
„Sage” tosteris „Toast Select Luxe” 8 119.9625 959.70
„Rommelsbacher” elektriskais galda grils 8 118.00 944.00
Virtuves galda paliktņu komplekts (4 galda paliktņi – 1 komplekts) 8 24.20 193.60
Kopā: 24 2097.30


6. Loterijas prece:

EAN Produkta nosaukums
4740072251752 „Tosté” tostermaize „Klasiskā”, 500 g
4750038140310 „Tosté” sēklu sendviču maize, 470 g
4750038142017 „Tosté” tumšā pilngraudu sendviču maize, 400 g
4750038142611 „Tosté” auzu pilngraudu maize, 550 g

6.1. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

6.2. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 4. punktā norādītā perioda, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

7. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka katrā izlozē dalību pieteiks vienāds dalībnieku jeb unikālo pirkumu čeka numuru skaits, proti, 7000 (septiņi tūkstoši), tādējādi iespēja iegūt balvu kādā no šo noteikumu 7. punktā minētajiem veidiem, Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.

7.1. Lai piedalītos Loterijā, no 2017. gada 03. oktobra līdz 2017. gada 27. novembrim vienā pirkuma reizē jāiegādājas jebkura šo noteikumu 6. Punktā minētā Loterijas prece jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Loterijas preču iegādes apliecinājumu, un no 2017. gada 03. oktobra plkst. 00.00.01 līdz 2017. gada 27. novembra plkst. 23.59.59 jāreģistrējas Loterijai:
a) sūtot īsziņu uz numuru 1838 (LMT, Tele2, Bite). Visus izdevumus, kas Loterijas dalībniekam rodas saistībā ar īsziņas nosūtīšanu, sedz dalībnieks pats. Maksa par SMS nosūtīšanu 0,14 EUR (iesk. PVN). Reģistrācijas īsziņas tekstam jābūt šādā formā:
TOSTE Čeka numurs Vārds Uzvārds Vecums Pilsēta
Piemērs: TOSTE 12345 Dace Egle 25 Riga
Vārds, uzvārds, pilsēta jāraksta bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem burtiem u. tml.
Nosūtot pareizi sastādītu īsziņu, dalībnieks uzreiz saņem atbildes īsziņu par dalību: „Paldies par dalibu, ludzu, saglabajiet pirkuma ceku līdz Toste loterijas beigam! Velam veiksmi izloze!”, kas kalpo par reģistrācijas apstiprinājumu.

b) aizpildot reģistrēšanās anketu mājaslapā www.hm.lv/toste.
Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, vecums, pilsēta un dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija www.hm.lv/toste ir bez maksas.
Ja reģistrēšanās www.hm.lv/toste notiek veiksmīgi, monitorā parādās apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrēšanās gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Loterijā.

7.2. Reģistrējoties kādā no šo noteikumu 7. punktā norādītajiem veidiem, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

7.3. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas preču pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru šo noteikumu 7. punktā norādītajā kārtībā.

7.4. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var laimēt vairākas balvas visās izlozēs.

7.5. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiek uzskatīts un Loterijā piedalās tas pirkuma čeka numurs un pirkuma čeka numura iesūtītājs, kurš to ir reģistrējis pirmais.

7.6. Ja viens cilvēks (viens mobilā tālruņa numurs) mēģina reģistrēt vienu pirkuma čeka numuru vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas rīkotāji patur tiesības neinformēt šo Loterijas dalībnieku par čeka neunikalitāti un anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot izlozē vienlīdzības un godīgas dalības principus.

8. Ar Loterijas dalībnieku saistītie izdevumi tiek piemēroti atbilstoši šo noteikumu 7. punktā minētajiem reģistrācijas veidiem.

9. Loterijas dalībniekam līdz 2017. gada 27. novembrim (ieskaitot) ir jāiegādājas kāda no Loterijas precēm, kas minētas šo noteikumu 6. punktā, un līdz 27. novembra plkst. 23.59.59 jāreģistrējas Loterijai šo noteikumu 7. punktā noteiktajā kārtībā.

10. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina SIA „Visas Loterijas”, Antonijas ielā 22-3, Rīgā. Izlozes tiks veiktas ar Loterijas rīkotāju SIA „Visas Loterijas” izstrādāto loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.

10.1. Visas izlozes notiek SIA “Visas Loterijas” biroja telpās, Antonijas ielā 22-3, Rīgā, plkst. 11.00.

10.2. Tiek noteiktas 8 (astoņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu; izlozes notiek vienu reizi nedēļā (8 nedēļas) laika periodā no 2017. gada 03. oktobra līdz 2017. gada 28. novembrim (ieskaitot).

10.3. Katru nedēļu tiek izlozēta 1 (viena) balva no katra šo noteikumu 5. punktā minēto laimestu veida (kopā 3 (trīs) balvas nedēļā).

10.4. 1. izlozē 2017. gada 10. oktobrī plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7. pantu no 2017. gada 3. oktobra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 9. oktobra plkst. 23.59, tiek kopā izlozētas 3 (trīs) balvas (1 (viena) balva no katra laimestu veida) – viens „Sage” tosteris „Toast Select Luxe”, viens „Rommelsbacher” elektriskais galda grils, viens virtuves galda paliktņu komplekts (4 paliktņi – viens komplekts).

10.5. 2. izlozē 2017. gada 17. oktobrī plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7. pantu no 2017. gada 10. oktobra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 16. oktobra plkst. 23.59, tiek kopā izlozēti 3 (trīs) balvas (1 (viena) balva no katra laimestu veida) – viens „Sage” tosteris „Toast Select Luxe”, viens „Rommelsbacher” elektriskais galda grils, viens virtuves galda paliktņu komplekts (4 paliktņi – viens komplekts).

10.6. 1.1. 3. izlozē 2017. gada 24. oktobrī plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7. pantu no 2017. gada 17. oktobra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 23. oktobra plkst. 23.59, tiek kopā izlozēti 3 (trīs) balvas (1 (viena) balva no katra laimestu veida) – viens „Sage” tosteris „Toast Select Luxe”, viens „Rommelsbacher” elektriskais galda grils, viens virtuves galda paliktņu komplekts (4 paliktņi – viens komplekts).

10.7. 4. izlozē 2017. gada 31. oktobrī plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7. pantu no 2017. gada 24. oktobra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 30. oktobra plkst. 23.59, tiek kopā izlozēti 3 (trīs) balvas (1 (viena) balva no katra laimestu veida) – viens „Sage” tosteris „Toast Select Luxe”, viens „Rommelsbacher” elektriskais galda grils, viens virtuves galda paliktņu komplekts (4 paliktņi – viens komplekts).

10.8. 5. izlozē 2017. gada 7. novembrī plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7. pantu no 2017. gada 31. oktobra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 6. novembra plkst. 23.59, tiek kopā izlozēti 3 (trīs) balvas (1 (viena) balva no katra laimestu veida) – viens „Sage” tosteris “Toast Select Luxe”, viens „Rommelsbacher” elektriskais galda grils, viens virtuves galda paliktņu komplekts (4 paliktņi – viens komplekts).

10.9. 6. izlozē 2017. gada 14. novembrī plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7. pantu no 2017. gada 7. novembra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 13. novembra plkst. 23.59, tiek kopā izlozēti 3 (trīs) balvas (1 (viena) balva no katra laimestu veida) – viens „Sage” tosteris „Toast Select Luxe”, viens „Rommelsbacher” elektriskais galda grils, viens virtuves galda paliktņu komplekts (4 paliktņi – viens komplekts).

10.10. 7. izlozē 2017. gada 21. novembrī plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7. pantu no 2017. gada 14. novembra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 20. novembrim plkst. 23.59, tiek kopā izlozēti 3 (trīs) balvas (1 (viena) balva no katra laimestu veida) – viens „Sage” tosteris „Toast Select Luxe”, viens „Rommelsbacher” elektriskais galda grils, viens virtuves galda paliktņu komplekts (4 paliktņi – viens komplekts).

10.11. 8. izlozē 2017. gada 28. novembrī plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7. pantu no 2017. gada 21. novembra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 27. novembrim plkst. 23.59, tiek kopā izlozēti 3 (trīs) balvas (1 (viena) balva no katra laimestu veida) – viens „Sage” tosteris „Toast Select Luxe”, viens „Rommelsbacher” elektriskais galda grils, viens virtuves galda paliktņu komplekts (4 paliktņi – viens komplekts).

10.12. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Loterijas dalībnieku dati tiks izmantoti vienreiz – tikai šīs Loterijas sakarā. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.hm.lv/toste, kā arī balvu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

11. Laimētāji tiks publicēti www.hm.lv/toste pēc katras izlozes līdz nākamās dienas plkst. 23.59.59.

11.1. Visi balvu ieguvēji jeb pilns laimētāju saraksts tiks publicēts www.hm.lv/toste līdz 2017. gada 29. novembra plkst. 23.59.59.

11.2. Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas rīkotājiem Rīgā, Brīvības ielā 171, un tiek izsniegtas balvu ieguvējiem personīgi.

12. Lai vienotos par laimēto balvu izsniegšanu, Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazinās ar balvu ieguvējiem, zvanot vai nosūtot SMS uz Loterijā reģistrēto tālruņa numuru.

12.1. Balvu ieguvējiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem pa tālruni 67805815 darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu, bet ne vēlāk kā līdz 11. decembrim.

12.2. Lai saņemtu balvu, balvu ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte) un pirkuma čeks.

12.3. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kurš ir laimējis izlozē, un Loterijas preču pirkuma datumam laika posmā no 2017. gada 03. oktobra līdz 2017. gada 27. novembrim saskaņā ar šo noteikumu 6., 7. un 10. punktu.

12.4. Ja Loterijas laimētāji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personu apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

12.5. Ja, balvu saņemot, Loterijā reģistrētā un izlozē laimējušā pirkuma čeka numurs nav identisks uzrādītā pirkuma čeka numuram, t. i., simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, pirkuma čeka numurs nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, un Loterijas rīkotājam rodas aizdomas par krāpšanās mēģinājumu, Loterijas rīkotājs patur tiesības balvas laimētājam balvu neizsniegt.

12.6. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstu, atšifrējumu un veikala zīmogu.

12.7. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošo dokumentu (pasi vai identifikācijas karti).

12.8. Balvu ieguvēji balvas var saņemt līdz 2017. gada 11. decembrim. Pēc 2017. gada 11. decembra balvas vairs netiek izsniegtas.

12.9. Ja balvu ieguvēji līdz 2017. gada 11. decembrim nav ieradušies pēc balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Izplatītāju īpašumā.

12.10. Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas–nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas balvu ieguvēji nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

12.11. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

12.12. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

12.13. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem netiek segti.

12.14. Balvas, kuras netiek izsniegtas vai kuras balvu ieguvēji neizņem saskaņā ar šiem noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas un to vērtība netiek atlīdzināta naudā, balvas pāriet Izplatītāju īpašumā, un Izplatītāji var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.

13. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – A/S „Hanzas Maiznīcas” (Brīvības iela 171, Rīga, LV-1012, Latvija) līdz 2017. gada 12. decembrim ar norādi „Loterija „Pērc Tosté un laimē!””, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

13.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, viņi atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

13.2. PPretenzijas, kas iesniegtas pēc 12. decembra, neizraisa juridiskas sekas.

14. Loterijā nevar piedalīties SIA „Visas Loterijas” un A/S „Hanzas Maiznīcas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji apstiprina, parakstot pieņemšanas–nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

15. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.

16. Loterijas rīkotāji brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2017. gada 03. oktobra līdz 2017. gada 27. novembrim (ieskaitot) var rakstveidā pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.

17.1. Pēc Loterijas dalībnieka lūguma pārtraukt Loterijas dalībnieka personas datu apstrādi vai tā datu dzēšanas Loterijas dalībnieks vairs Loterijā nepiedalās un nepretendē uz balvu.

18. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

19. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.

20. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem noteikumiem iespējams iepazīties www.hm.lv/toste, kā arī pa tālruni +371 67805815.

Laimētāji

TOSTERI „TOAST SELECT LUXE” LAIMĒJA:

10.10.2017 Rīta Marcenko Ventspils Čeka Nr. 396358
17.10.2017 Inna Mačiene Rīga Čeka Nr. 824418
24.10.2017 Arnita Bodniece Valka Čeka Nr. 1368366
31.10.2017 Indars Melzobs Mārupe Čeka Nr. 23/802#00124732
07.11.2017 Ilona Muratova Rīga Čeka Nr. 18/106
14.11.2017 Indra Urtāne Rīga Čeka Nr. 1041641
21.11.2017 Valentina Zikmane Rīga Čeka Nr. 413/461
28.11.2017 Edīte Edīte Rīga Čeka Nr. 2177344

“ROMMELSBACHER” ELEKTRISKO GRILU LAIMĒJA:

10.10.2017 Sergejs Siļvanovičs Rīga Čeka Nr. 359739
17.10.2017 Sandra Vicinska Bauska Čeka Nr. 2054377
24.10.2017 Irita Sakne Limbaži Čeka Nr. 81/161
31.10.2017 Ruta Vertulaite Rīga Čeka Nr. 55/261
07.11.2017 Baiba Brante Lielvārde Čeka Nr. 237419
14.11.2017 Romāns Puriņš Jelgava Čeka Nr. 109352
21.11.2017 Marcis Cibins Rīga Čeka Nr. 272989
28.11.2017 Inga Valtenberga Rīga Čeka Nr. 32/830#00192197

GALDA PALIKTŅU KOMPLEKTU LAIMĒJA:

10.10.2017 Inese Beidzāle Rīga Čeka Nr. 113/551
17.10.2017 Inga Dieriņa Mārupe Čeka Nr. 323/67
24.10.2017 Anzelika Filipaviciene Olaine Čeka Nr. 824008
31.10.2017 Niks Ļeoņenko Rīga Čeka Nr. 272/424
07.11.2017 Gunta Vīgante Saldus Čeka Nr. 151/275
14.11.2017 Baiba Amoliņa Tukums Čeka Nr. 16/139
21.11.2017 Inara Salnikova Ventspils Čeka Nr. 325867#0003
28.11.2017 Elizabete Kandere Rīga Čeka Nr. 599456